STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Chi tiết
1 Mầm non Hướng Dương Đắk N'Dung Đắk Song 26/08/2019 26/08/2024 Xem
2 Trường THCS Lý Tự Trọng Quãng Tín Đắk R'lấp 23/01/2019 23/01/2024 Xem
3 TH Trần Phú Đắk Ru Đắk R'lấp 09/01/2019 09/01/2024 Xem
4 THPT Gia Nghĩa Nghĩa Tân Gia Nghĩa 12/11/2018 12/11/2023 Xem
5 THCS Phan Bội Châu Đắk Nia Gia Nghĩa 30/11/2018 30/11/2023 Xem
6 THCS Võ Thị Sáu Trúc Sơn Cư Jút 30/11/2018 30/11/2023 Xem
7 THCS Nguyễn Tất Thành Đức An Đắk Song 12/11/2018 12/11/2023 Xem
8 THCS Trần Quang Khải Kiến Thành Đắk R'lấp 12/11/2018 12/11/2023 Xem
9 THCS Lương Thế Vinh Quãng Tín Đắk R'lấp 12/11/2018 12/11/2023 Xem
10 THCS Nguyễn Huệ Thuận An Đắk Mil 12/11/2018 12/11/2023 Xem
11 TH Nguyễn Viết Xuân Đắk Nia Gia Nghĩa 30/11/2018 30/11/2023 Xem
12 Mẫu Giáo Họa Mi Đắk Nia Gia Nghĩa 18/12/2018 18/12/2023 Xem
13 Mầm non Hoa Sen Quảng Thành Gia Nghĩa 18/12/2018 18/12/2023 Xem
14 Mầm non Hoa Cúc Đắk RMoan Gia Nghĩa 03/12/2018 03/12/2023 Xem
15 Mầm non Hoa Ngọc Lan Quảng Trực Tuy Đức 03/12/2018 03/12/2023 Xem
16 MN Hoa Hồng Kiến Đức Đắk R'lấp 03/12/2018 03/12/2023 Xem
17 Mẫu giáo Trúc Sơn Trúc Sơn Cư Jút 20/11/2018 20/11/2023 Xem
18 Mẫu giáo Đăk Drong Đắk Drong Cư Jút 16/11/2018 16/11/2023 Xem
19 Mầm non Hoa Huệ Kiến Thành Đắk R'lấp 02/11/2018 02/11/2023 Xem
20 Mầm non Hoa Lan Đắk Ru Đắk R'lấp 02/11/2018 02/11/2023 Xem
21 Mẫu Giáo Hòa Bình Thuận An Đắk Mil 02/11/2018 02/11/2023 Xem
22 Mầm non Hoa Ban Thuận Hà Đắk Song 02/11/2018 02/11/2023 Xem
23 MN Họa Mi Quảng Tâm Tuy Đức 30/05/2018 30/05/2023 Xem
24 MG Hoa Lan Nghĩa Trung Gia Nghĩa 28/05/2018 28/05/2023 Xem
Trang 1 / 612345»...Cuối »