STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Chi tiết
1 Trường MG Hoa Hướng Dương Đằk Glong Đắk Glong 29/11/2021 29/11/2026 Xem
2 Trường Mầm non Hoa Mai Đằk Rlấp Đắk R'lấp 29/11/2021 29/11/2026 Xem
3 TH Nguyễn Huệ Ea Pô Cư Jút 12/01/2021 12/01/2026 Xem
4 TH Hoàng Hoa Thám Đắk N'Drót Đắk Mil 07/07/2021 07/07/2026 Xem
5 TH Nguyễn Thị Minh Khai Đắk Rla Đắk Mil 14/04/2021 14/04/2026 Xem
6 TH Kim Đồng Quảng Khê Đắk Glong 23/02/2021 23/02/2026 Xem
7 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Nghĩa Tân Gia Nghĩa 13/11/2021 13/11/2025 Xem
8 MN Hoa Cúc Đắk Rmăng Đắk Glong 14/04/2021 14/04/2026 Xem
9 Trường TH-THCS Nguyễn Du Quảng Tâm Tuy Đức 13/08/2021 13/08/2026 Xem
10 Trường THCS Đắk Buk So Đắk Buk So Tuy Đức 13/08/2021 13/08/2026 Xem
11 Trường THCS Nguyễn Du Quảng Khê Đắk Glong 13/08/2021 13/08/2026 Xem
12 Trường THCS Chu Văn An Đắk Ha Đắk Glong 04/09/2020 04/09/2025 Xem
13 Trường PTDTNT THCS-THPT huyện Cư Jút Ea Tling Cư Jút 04/09/2020 04/09/2025 Xem
14 MN Hoa Sen Nam Bình Đắk Song 13/07/2020 13/07/2025 Xem
15 Trường Tiểu học Nguyễn Du Đắk Wil Cư Jút 17/07/2020 17/07/2025 Xem
16 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Đắk Drông Cư Jút 17/07/2020 17/07/2025 Xem
17 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Nâm Nung Krông Nô 04/06/2020 06/06/2025 Xem
18 THCS Trần Phú Nam Bình Đắk Song 05/05/2020 04/05/2025 Xem
19 THCS Nguyễn Du Thuận Hạnh Đắk Song 04/05/2020 04/05/2025 Xem
20 THCS Nguyễn Trãi Đắk Mol Đắk Song 04/05/2020 04/05/2025 Xem
21 TH Hà Huy Tập Quãng Thành Gia Nghĩa 15/03/2020 15/03/2025 Xem
22 TH Lê Hồng Phong Đắk Buk So Tuy Đức 25/03/2020 25/03/2025 Xem
23 MN Sơn Ca Đức Mạnh Đắk Mil 25/03/2020 25/03/2025 Xem
24 TH Nguyễn Viết Xuân Thuận Hạnh Đắk Song 15/04/2020 15/04/2025 Xem
Trang 1 / 712345»...Cuối »