STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Chi tiết
1 THCS Trần Phú Nam Bình Đắk Song 05/05/2020 04/05/2025 Xem
2 THCS Nguyễn Du Thuận Hạnh Đắk Song 04/05/2020 04/05/2025 Xem
3 THCS Nguyễn Trãi Đắk Mol Đắk Song 04/05/2020 04/05/2025 Xem
4 TH Hà Huy Tập Quãng Thành Gia Nghĩa 15/03/2020 15/03/2025 Xem
5 TH Lê Hồng Phong Đắk Buk So Tuy Đức 25/03/2020 25/03/2025 Xem
6 TH Phan Đình Giót Đắk RMoan Gia Nghĩa 25/03/2020 25/03/2025 Xem
7 MN Sơn Ca Đức Mạnh Đắk Mil 25/03/2020 25/03/2025 Xem
8 TH Nguyễn Viết Xuân Thuận Hạnh Đắk Song 15/04/2020 15/04/2025 Xem
9 TH Kim Đồng Thuận Hạnh Đắk Song 15/04/2020 15/04/2025 Xem
10 TH Hùng Vương Cư KNia Cư Jút 15/04/2020 15/04/2025 Xem
11 PTDTNT THCS-THPT Krông Nô Krông Nô Krông Nô 20/02/2020 20/02/2025 Xem
12 THCS Nguyễn Chí Thanh Quãng Thành Gia Nghĩa 20/02/2020 20/02/2025 Xem
13 THCS Lý Tự Trọng Đắk RMoan Gia Nghĩa 20/02/2020 20/02/2025 Xem
14 THCS Nguyễn Công Trứ Nhân Cơ Đắk R'lấp 20/02/2020 20/02/2025 Xem
15 Trường tiểu học Võ Thị Sáu Kiến Thành Đắk R'lấp 30/12/2019 30/03/2024 Xem
16 Mầm non Hướng Dương Đắk N'Dung Đắk Song 26/08/2019 26/08/2024 Xem
17 Trường THCS Lý Tự Trọng Quãng Tín Đắk R'lấp 23/01/2019 23/01/2024 Xem
18 TH Trần Phú Đắk Ru Đắk R'lấp 09/01/2019 09/01/2024 Xem
19 THPT Gia Nghĩa Nghĩa Tân Gia Nghĩa 12/11/2018 12/11/2023 Xem
20 THCS Phan Bội Châu Đắk Nia Gia Nghĩa 30/11/2018 30/11/2023 Xem
21 THCS Võ Thị Sáu Trúc Sơn Cư Jút 30/11/2018 30/11/2023 Xem
22 THCS Nguyễn Tất Thành Đức An Đắk Song 12/11/2018 12/11/2023 Xem
23 THCS Trần Quang Khải Kiến Thành Đắk R'lấp 12/11/2018 12/11/2023 Xem
24 THCS Lương Thế Vinh Quãng Tín Đắk R'lấp 12/11/2018 12/11/2023 Xem
Trang 1 / 712345»...Cuối »