STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Chi tiết
1 Trường TH-THCS Bế Văn Đàn Thuận Hạnh Đắk Song 19/04/2022 19/04/2026 Xem
2 Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương Đắk D'Rông Cư Jút 23/03/2022 23/03/2027 Xem
3 Trường Tiểu học Quãng Sơn Quãng Sơn Đắk Glong 25/01/2022 25/01/2027 Xem
4 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Đắk Mol Đắk Song 25/01/2022 25/01/2027 Xem
5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nghĩa Trung Gia Nghĩa 25/01/2022 25/01/2027 Xem
6 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Nhân Cơ Đắk R'lấp 10/12/2021 10/12/2026 Xem
7 Trường tiểu học Lê Hữu Trác Đắk Sin Đắk R'lấp 10/12/2021 10/12/2026 Xem
8 Trường MG Hoa Hướng Dương Đằk Glong Đắk Glong 29/11/2021 29/11/2026 Xem
9 Trường Mầm non Hoa Mai Đằk Rlấp Đắk R'lấp 29/11/2021 29/11/2026 Xem
10 TH Nguyễn Huệ Ea Pô Cư Jút 12/01/2021 12/01/2026 Xem
11 TH Hoàng Hoa Thám Đắk N'Drót Đắk Mil 07/07/2021 07/07/2026 Xem
12 TH Nguyễn Thị Minh Khai Đắk Rla Đắk Mil 14/04/2021 14/04/2026 Xem
13 TH Kim Đồng Quảng Khê Đắk Glong 23/02/2021 23/02/2026 Xem
14 Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Nghĩa Tân Gia Nghĩa 13/11/2021 13/11/2025 Xem
15 MN Hoa Cúc Đắk Rmăng Đắk Glong 14/04/2021 14/04/2026 Xem
16 Trường TH-THCS Nguyễn Du Quảng Tâm Tuy Đức 13/08/2021 13/08/2026 Xem
17 Trường THCS Đắk Buk So Đắk Buk So Tuy Đức 13/08/2021 13/08/2026 Xem
18 Trường THCS Nguyễn Du Quảng Khê Đắk Glong 13/08/2021 13/08/2026 Xem
19 Trường THCS Chu Văn An Đắk Ha Đắk Glong 04/09/2020 04/09/2025 Xem
20 Trường PTDTNT THCS-THPT huyện Cư Jút Ea Tling Cư Jút 04/09/2020 04/09/2025 Xem
21 MN Hoa Sen Nam Bình Đắk Song 13/07/2020 13/07/2025 Xem
22 Trường Tiểu học Nguyễn Du Đắk Wil Cư Jút 17/07/2020 17/07/2025 Xem
23 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Đắk Drông Cư Jút 17/07/2020 17/07/2025 Xem
24 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Nâm Nung Krông Nô 04/06/2020 06/06/2025 Xem
Trang 1 / 812345»...Cuối »