Tiểu học Phan Đăng Lưu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Phan Đăng Lưu
Trúc Sơn
Huyện Cư Jút
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 01/05/2012
QĐ công nhận có hiệu lực đến 01/05/2017
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm 2012
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)