MN Hoa Hồng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Hồng
Kiến Đức
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 03/12/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 03/12/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2014
Mức độ đạt chuẩn MĐ2
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1957/QĐ-UBND