MN Hoa Cúc

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Hoa Cúc
Đắk Rmăng
Huyện Đắk Glong
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 14/04/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 14/04/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
510/QĐ-UBND