Tiểu học Lê Văn Tám

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Lê Văn Tám
Nghĩa Thắng
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 22/12/2017
QĐ công nhận có hiệu lực đến 22/12/2022
Công nhận lại năm 2017
Công nhận mới năm 2012
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)