Tiểu học Nơ Trang Lơng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Nơ Trang Lơng
Quảng Sơn
Huyện Đắk Glong
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 22/12/2016
QĐ công nhận có hiệu lực đến 22/12/2021
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2016
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)