Tiểu học Trần Phú

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Tiểu học Trần Phú
TT EaTlinh
Huyện Cư Jút
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 19/02/2014
QĐ công nhận có hiệu lực đến 19/02/2019
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2014
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)