Trường THCS Chu Văn An

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường THCS Chu Văn An
Đắk Ha
Huyện Đắk Glong
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 04/09/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 04/09/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1334/QĐ-UBND ngày 04/4/2020