Trường THCS Lý Tự Trọng

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường THCS Lý Tự Trọng
Quãng Tín
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Trung học cơ sở
Thời gian công nhận gần nhất 23/01/2019
QĐ công nhận có hiệu lực đến 23/01/2024
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2019
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
135/QĐ-UBND