Trường Tiểu học Nguyễn Du

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường Tiểu học Nguyễn Du
Đắk Wil
Huyện Cư Jút
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 17/07/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 17/07/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn 1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)