Trường tiểu học Võ Thị Sáu

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường tiểu học Võ Thị Sáu
Kiến Thành
Huyện Đắk R'lấp
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 30/12/2019
QĐ công nhận có hiệu lực đến 30/03/2024
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2019
Mức độ đạt chuẩn 1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
QĐ số 2344/QĐ-UBND ngày 30/12/2019