Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Nâm Nung
Huyện Krông Nô
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 04/06/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 06/06/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn 1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)