MN Sơn Ca

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường MN Sơn Ca
Đức Mạnh
Huyện Đắk Mil
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 25/03/2020
QĐ công nhận có hiệu lực đến 25/03/2025
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
506/QĐ-UBND ngày 25/3/2020