TH Nguyễn Thị Minh Khai

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
Đắk Rla
Huyện Đắk Mil
Cấp học Tiểu học
Thời gian công nhận gần nhất 14/04/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 14/04/2026
Công nhận lại năm 2026
Công nhận mới năm 2021
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
509/QĐ-UBND