Mầm non Hoa Ban

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Mầm non Hoa Ban
Thuận Hà
Huyện Đắk Song
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 02/11/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 02/11/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1740/QĐ-UBND