Mầm non Hướng Dương

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Mầm non Hướng Dương
Đắk N'Dung
Huyện Đắk Song
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 26/08/2019
QĐ công nhận có hiệu lực đến 26/08/2024
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2019
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1428/QĐ-UBND ngày 26/8/2019