Mầm non Hoa Cúc

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Mầm non Hoa Cúc
Đắk RMoan
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Mầm non
Thời gian công nhận gần nhất 03/12/2018
QĐ công nhận có hiệu lực đến 03/12/2023
Công nhận lại năm
Công nhận mới năm 2018
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1959/QĐ-UBND