Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

Lượt xem:


Thông tin Nội dung
Tên trường Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
Nghĩa Tân
Huyện Gia Nghĩa
Cấp học Trung học phổ thông
Thời gian công nhận gần nhất 13/11/2021
QĐ công nhận có hiệu lực đến 13/11/2025
Công nhận lại năm 2025
Công nhận mới năm 2020
Mức độ đạt chuẩn MĐ1
Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1704/QĐ-UBND