STT Tên trường Huyện Thời gian
công nhận gần nhất
QĐ công nhận
có hiệu lực đến
Công nhận lại năm Công nhận mới năm Mực độ đạt chuẩn Ghi chú
(Công văn nhắc nhở)
1 Tiểu học La Văn Cầu Đắk Bukso Tuy Đức 02/06/2017 02/06/2022 2017 MĐ1
2 TH Lê Hồng Phong Đắk Buk So Tuy Đức 25/03/2020 25/03/2025 2020 MĐ1 404/QĐ-UBND ngày 25/3/2020
3 Tiểu học Chu Văn An CưKnia Cư Jút 20/01/2015 20/01/2020 2015 MĐ1
4 TH Hùng Vương Cư KNia Cư Jút 15/04/2020 15/04/2025 2020 MĐ1 512/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
Trang 7 / 7« Đầu...«34567